8 apr 2019
Deel:

Milieuzone Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Einde van de diesel auto?

Milieuzone Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Einde van de diesel auto?

Milieuzones in Arnhem, Utrecht, Amsterdam. Wie volgt?

Is Nederland klaar met vieze diesel auto's? Je hoort en ziet het begrip in Nederland steeds vaker voorbij komen: milieu zones. Deze zones zijn gedeeltes in steden in Nederland die een restrictie hebben ingevoerd voor bepaalde diesel auto's. Deze diesel auto's zijn niet langer welkom in deze gebieden van de betreffende steden. Elke milieuzone heeft zo zijn eigen drempel als het gaat om welke diesel auto's er wel- en welke diesel auto's er niet doorheen mogen rijden. Tot op heden is het zo dat elke stad voor zichzelf bepaald welke regels er onderhavig zijn in hun betreffende milieuzone. Zo kan het zijn dat je met je tweedehands diesel auto van het bouwjaar 2000 in de ene milieuzone nog gewoon welkom bent, maar in een andere milieuzone van een andere stad je je auto er niet doorheen mag rijden. Dit komt omdat iedere stad zijn eigen inzichten heeft met betrekking tot hun regelement. Omdat de regels per stad verschillen, is er vaak onduidelijkheid bij diesel eigenaren. Wat in de ene stad wel kan, kan in de ander weer helemaal niet.

Waar gaat dit artikel over:

- Krijg ik een hoge boete als ik toch door een milieuzone rij?

- Waarom betaan er milieuzones?


- Welke milieuzones zijn er in Nederland?

- Hebben de milieuzones ook een positief effect?

- Komen er nog meer milieuzones in Nederland?

- Moet ik nu mijn dieselauto verkopen?

- Mag je met je diesel auto Amsterdam in?

 

Welke regels zijn er? Lokaal beleid

Er gaan dan ook steeds meer geluiden op vanuit de automobilisten in Nederland om, als er dan toch een systeem van milieu zones moet zijn in Nederland, het dan in ieder geval landelijk te regelen, zodat eenieder precies weet welke diesel auto's wel- en welke diesel auto's niet door de milieuzones heen mogen rijden. Op dit moment wijken de regels nog veel van elkaar af, waardoor bepaalde diesel gebruikers voor onaangename verassingen komen te staan als ze dan toch een milieuzone inrijden waar hun auto niet doorheen mag.

Boetes voor milieuzones

De reden dat veel mensen met diesel auto's niet te spreken zijn over het concept van de huidige milieuzones die apart worden geregeld per stad, is dus dat ze nooit echt zeker zijn wanneer ze wel- en wanneer ze niet mogen doorrijden. Het komt nog altijd regelmatig voor dat dergelijke, te oud bevonden diesel auto's, per abuis een milieuzone inrijden waar ze niet welkom zijn, omdat de regels afwijken van andere milieu zones waar zij wél doorheen mogen rijden. Wanneer een auto die niet is toegelaten in een bepaalde milieuzone er toch doorheen rijd, wordt deze geflitst en krijgt de eigenaar automatisch een boete thuisgestuurd. Een boete kan al snel oplopen tot enkele honderden euros.

Afwijkende boetes

Ook deze boetes wijken per stad qua hoogte weer van elkaar af. Wat tevens een klacht is van veel dieselgebruikers is dat zodra je een milieuzone inrijdt, het vaak al te laat is om om te draaien. Er zijn voorbeelden van drukke kruispunten of een rechtdoorlopende eenrichtingsweg. Op deze manier worden automobilisten min of meer gedwongen de milieuzone in te rijden, zelfs als ze hier niet bewust voor kiezen. Het is dan een keuze tussen een boete of de verkeersveiligheid, de meeste mensen kiezen natuurlijk voor het laatste.

miliieuzone utrecht

Waarom bestaan er milieuzones in Nederland?

De reden waarom de zones steeds vaker in het leven worden geroepen, is opzichzelf een erg goede, namelijk de algehele volksgezondheid en leefbaarheid van de betreffende stad. Uit steeds meer onderzoek is vast komen te staan dat met name oudere, vieze diesels de voornaamste veroorzaker zijn van alle fijnstof en roetdeeltjes in de lucht die wij allemaal inademen. Zo heeft de gemeente Arnhem door een onafhankelijk expertisebureau laten onderzoeken hoe de luchtkwaliteit in de stad is. Uit het rapport van dit bureau bleek onomstotelijk dat de luchtkwaliteit van Arnhem slecht is. De onderzoekers bevolen hierbij tevens aan dat het invoeren van een milieuzone Arnhem een gunstige en structureel positief effect zou hebben op de luchtkwaliteit in Arnhem. Op het moment van schrijven heeft de gemeenteraad van Arnhem er inmiddels mee ingestemd, de milieuzone Arnhem gaat er dus zeker komen. Zo zijn er landelijk steeds meer steden die erover met elkaar in discussie zijn om te komen tot een lokale milieuzone in hun betreffende stad of dorp.

Milieuzone Arnhem, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

De gemeente Arnhem is de vierde stad in Nederland die een milieuzone aanlegt. Steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben al jaren een dergelijke mileuzone. Nu de gemeente Arnhem definitief heeft besloten om te komen tot een milieuzone, belooft dit tevens de meest strenge tot nu toe te gaan worden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen vieze diesels van het bouwjaar 2004 of ouder de betreffende milieuzone meer inrijden. Diesel autos tot aan het bouwjaar 2006 kunnen enkel nog doorrijden als ze voldoen aan specifieke Europese richtlijnen. Een bijkomend achterliggend beleid dat voortkomt uit het invoeren van de milieuzones is dat men mensen wil bewegen meer openbaar vervoer te gaan gebruiken. Ook dit openbaar vervoer zal moeten gaan geloven aan een emissie-vrije manier van werken. Veel gemeenteraden zijn reeds in overleg met de stad- en streekvervoerders om over te stappen op een volledig electrisch openbaar vervoer binnen de stad.

milieuzone arnhem

Ontheffingsregelingen

Het is vaak mogelijk om, in bepaalde gevallen, een ontheffing aan te vragen voor jouw specifieke situatie. Je hebt bijvoorbeeld een oude dieselauto die officieel niet door de milieuzone mag rijden. Maar het is voor jou op het moment onmogelijk om een nieuwere en schonere auto aan te schaffen. Daarnaast heb je de auto elke dag nodig omdat je deze gebruikt voor bijvoorbeeld de uitoefening van je bedrijf. Zonder je auto kun je bijvoorbeeld geen pakketjes bezorgen met als direct gevolg dat je schade lijdt omdat je simpelweg niet meer in staat wordt gesteld om te kunnen werken en dus inkomen te vergaren. In dergelijke gevallen kan er een ontheffing worden toegekend door de betreffende gemeente voor jouw specifieke geval. Het is zeker niet zo dat als je buurman een ontheffing krijgt, jij er dus ook vanzelfsprekend een zal kunnen krijgen. De gemeente bekijkt je situatie van geval tot geval, ze wegen alle feiten en omstandigheden met elkaar af om te kijken of je in aanmerking kan komen voor een ontheffing en of deze ontheffing te rechtvaardigen is door jouw persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het bovenstaande geval van werk en inkomen.

Toezicht op naleving

In de verschillende mileuzones die Nederland inmiddels rijk is wordt er streng en continu gecontroleerd op de leeftijd en het brandstoftype van de passerende auto's. Dit gebeurt non-stop, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Gemeentes hebben meerdere manieren van controles ingezet. Zo hangen er bij elke milieuzone meerdere camera's die elke activiteit nauwlettend en geheel geautomatiseerd in de gaten houden. Wie wordt gesnapt met een te oude diesel auto wordt zonder pardon (automatisch) geflitst en voorzien van een thuisgestuurde boete. Naast dit uiterst effectieve camerasysteem waar eigenlijk geen auto aan kan ontsnappen, zijn er ook andere manieren waarop de gemeente handhaaft en controleert op naleving van de regels in de milieuzone. Zo zetten ze dikwijls opsoringsambtenaren in die periodiek controles houden in de gebieden. Ook het gebruik van middelen zoals een zogenoemde 'scanauto' worden niet geschuwd. Deze wordt met name ingezet in gedeeltes van de milieuzone waar er geen camera's zijn opgesteld. Deze scanauto's zien er vaak als normale voertuigen uit zodat mensen niet in de gaten hebben dat ze worden gecontroleerd, met als gevolg meer bekeuringen voor nietsvermoedende weggebruikers in oude diesel auto's.

Hebben milieuzone's amsterdam, utrecht en arnhem ook effect?

Een logische en gerechtvaardigde vraag die naar aanleiding van de invoering van de milieuzone kan worden gesteld, is de vraag of het inzetten van dergelijke maatregelen wel een afdoende positief effect heeft op de luchtkwaliteit van een stad, of in ieder geval in het gedeelte van de stad waar de milieuzone zich beving. Elke gemeente die een milieuzone heeft ingevoerd, laat dit uiteraard goed monitoren door verschillende, compleet onafhankelijke bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Over het algmemeen kan worden vastgesteld dat uit de veel proeven, tests en onderzoeken die zijn gedaan door de expertisebureau's, dat de luchtkwaliteit sinds de invoering van de milieuzone in alle betreffende steden aanzienlijk en onomstotelijk is verbeterd. De volksgezondheid is dus objectief meetbaar beter af door deze zones ten opzichte van vergelijkbare steden waarin er tot op heden nog geen milieuzone is aangelegd.

Schonere voertuigen

Naast het feit dat de luchtkwaliteit aanzienlijk is verbeterd in de steden die een milieuzone hebben ingevoerd, is er ook nog een andere opvallende trend zichtbaar. De steden waar er een milieuzone is ingevoerd, hebben ten opzichte van steden die geen milieuzone hebben een concentratie van vrachtwagens die aanzienlijk schoner zijn. Dit geldt niet alleen voor in de betreffende milieuzone, dit geldt in de gehele stad. Ook de auto's in steden met een milieuzone zijn, vergeleken met de auto's zonder milieuzone, aanzienlijk nieuwer en schoner, ook hierbij geldt dit in de gehele stad, niet enkel in de gebieden waar een milieuzone van toepassing is. Uit deze onderzoeken kan derhalve worden geconcludeerd dat miliezones wel degelijk een gunstig effect hebben op het (lokale) milieu en daarnaast op de algehele emissie van de vrachtwagens en auto's.

Uitbreiding aantal milieu zones

Naar aanleiding van de goede resultaten die worden behaald in de reeds bestaande zones bij de verschillende steden in Nederland, zijn er steeds meer gemeenten die plannen maken om ook een milieuzone in te voeren in hun stad. Gemeentes zoals Maastricht bijvoorbeeld gaan binnenkort starten met het toewijzen van een gebied waarin een mileuzone zal worden ingericht.

Opbrengsten gemeentes

Ook voor de kas van de gemeente is het inrichten van een milieuzone een prachtig idee. De boete die een gemiddelde automobilist kan krijgen is niet mals. Zo loopt een boete uiteen van 99 euro tot aan maar liefst meerdere honderden euro's in ernstige gevallen met grote vervuiling. Gezien het feit dat er, ondanks alle borden en camera's die meestal goed te zien voor elke weggebruiker, toch nog aardig wat mensen op goed geluk door een zone heenrijden, levert het de gemeente aardig wat centen op.

Kosten

Deze opbrengsten worden over het algemeen aangewend om de kosten die gemoeid zijn met de inrichting van een milieuzone terug te verdienen. Camerasystemen die automatisch de vervuilende diesels op de bon slingeren zijn niet goedkoop. En dan zijn er vaak meerdere camera's per milieuzone per gemeente. De gemeente heeft dus vooraf geld geïnvesteerd om de milieuzone in te richten met deze camera's. Die investering kan door middel van de uit te delen boete weer worden terugverdiend. Ook de inzet van opsporingsambtenaren kost de gemeente elke keer weer geld, ook deze kosten worden uit de winning van de de boetegelden betaald.

Doel

Het doel lijkt voor een slachtoffer van een dergelijke boete puur geld verdienen. Een begrijpelijke eerste reactie als je net een boete binnen hebt gekregen van 99 euro of meer in ergere gevallen. Dit ligt echter toch een stuk genuanceerder. Het doel van de gemeentes die een miliezone inrichten is natuurlijk een beter, gezonder en veiliger milieuklimaat laten ontstaan. Nederland maakt onderdeel uit van een groot aantal landen wereldwijd dat in het klimaatverdrag van Parijs heeft afgesproken de landelijke emissiewaarden drastisch te verlagen. Mede in dit licht is het waarschijnlijk dat op relatief korte termijn meerdere gemeentes zullen starten met een eigen milieuzone, mede zodat de klimaatdoelen van Parijs door Nederland kunnen worden behaald.

Mag je met je diesel auto Amsterdam in?

Nu mag het nog wel maar vanaf 2030 wil men zowel diesel autos als benzine autos weren in Amsterdam.

Kan ik beter mijn diesel auto verkopen?

Dieselautos zijn in 2018/2019 ruim 15 tot 20 % in prijs gedaald. Wil je een verdere prijsdaling van je auto voor zijn. Dan is nu verkopen een goede optie

Je diesel auto verkopen? Bied Gratis je auto aan

Anderen bekeken ook:

Hoe zoek je de cataloguswaarde van een auto op?

Olie verversen: Hoe doe ik dat?

Wat is de betekenis van alle dashboardlampjes?

Japanse automerken: Welke zijn de beste?

 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: